Dr. Bolonyai Gábor

Legutóbbi frissítés: 2016. 09. 26.
Beosztás: tanszékvezető, egyetemi docens
Szoba: MúK 4/F, 215
Telefon: +36 1 411-6500 / 5426
Email: bolonyai.gabor@btk.elte.hu
Fogadóóra: K 8:30-10:00 és P 10:00-10:45 (2016 ősz)


Kutatási terület

  • antik rétorika és poétika
  • attikai szónokok (magánjogi perek)
  • a görög irodalom recepciója a 15. században, a görög corvinák története
  • Arany János Aristophanés-fordításainak kritikai kiadása

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok, munkahelyek

1986: magyar-filozófia szakos diploma (ELTE)
1987: latin, 1988: ógörög szakos diploma (ELTE)
1986-88: tudományos segédmunkatárs az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjánál
1988-92: tanársegéd az ELTE Latin Tanszékén
1992-97: adjunktus az ELTE Latin Tanszékén
1997-8: adjunktus, majd docens az ELTE Görög Tanszékén
1998 júniusától a Görög Tanszék tanszékvezető docense 

Ösztöndíjak

1991-2: Oxford (Corpus Christi College)
1993-4: Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
2000-2002: Bolyai János ösztöndíj
2002-2005: Széchenyi ösztöndíj

Tudományos fokozatok

1990: egyetemi doktorátus
1993: az irodalomtudomány kandidátusa 

Kutatási pályázatok

Az antik rétoriskolák (témavezető, FKFP 1999-2001, OTKA 1999-2002)
Retorika és narráció (résztvevő, OTKA 2004-2006)
Határmezsgyék: tudomány és filozófia az ókorban (résztvevő, NKFP, 2005-2007)
Corvina Graeca (témavezető, OTKA 2009-2012)
Arany János összes művének új kritikai kiadása (résztvevő, OTKA 2010-2013)


Válogatott publikációs lista

Szakkönyv, kommentár

Platón: Törvények (Kövendi Dénes fordításának átdolgozása: 14-496, kommentárok: 7-13 és 497-590, az Utószó első fejezete: 591-610). Budapest, Atlantisz Kiadó, 2008.

Szophoklész drámái (szerkesztés, jegyzetek, utószó: 421-470). Budapest, Osiris Kiadó 2004.

Lysias beszédei (bevezető tanulmány: 9-54, fordítás: 62-66, 104-113, 133-135, 176-180, 293-295, 300-306, 322-328, 333-345, 351-359, 455-463, 481-482, 486-488, 493-515, kísérő tanulmányok, szerkesztés és jegyzetek: 57-515). Budapest, Osiris Kiadó – Balassi Kiadó, 2003.

Arisztophanész vígjátékai (előszó: 5-19, szerkesztés és jegyzetek: 21-813, névmutató: 851-867). Budapest, Osiris Kiadó, 2002.

Antik szónoki gyakorlatok (bevezető tanulmány: 7-79, fordítás és jegyzetek). Budapest, Typotex Kiadó, 2001.

Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások (összeállítás, a töredékek fordítása, jegyzetek és kísérő tanulmányok). Matúra Bölcselet 7, Budapest, Klett Kiadó, 1997.

Szophoklész: Antigoné, Oedipus király (szöveggondozás, magyarázatok, kísérő szövegek). Matúra Klasszikusok 16, Budapest, Ikon Kiadó 1994.

Tanulmányok

Bonfini Héródianosz-fordításáról. Magyar Könyvszemle 128 (2012) megjelenés előtt

Das Rätsel der Sappho-Corvina. Wiener Studien (2011) megjelenés előtt

Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary, Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, Wien, 2011, 119-154.

Az Ars Poetica mélyszerkezetéről. Ókor 10 (2011) 55–60.

A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez­. Magyar Könyvszemle 126 (2010) 429-452, (rövidített és átdolgozott változata:) Ókor 9 (2010) 77-84.

Orpheus’ Sweat. Antonio Bonfini as Translator of Hermogenes and Philostratus. Acta Conventus Neo-latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-latin Studies (Medieval and Renaissance Texts and Studies. Vol. 386). Ed. by J. P. Barea – K. Enenkel – A. Di Francesco – D. Money – H. B. Norland – L. Szörényi. Tempe, Arizona, 2010, 157–168.

Philostratos szofistái – Bonfini fordításában. In: Oratoris officium. Tanulmányok a 70 éves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk. Déri B. Budapest, L’ Harmattan Kiadó 2008, 41-52.

A Numbers Game: An Interpretation of Lysias 17. Classical Quaterly 58 (2008) 491-499.

Protagoras the Atheist. Rhizai 4 (2007) 247-269.

The Earrings of Polemarchus’ Wife Revisited. Hermes 135 (2007) 34-42.

Fenség és nézőpont “Longinosz”-nál. Antik Tanulmányok 51 (2007) 39-57. (= Retorika és narráció. Szerk. Hajdu Péter – Odorics Ferenc. Budapest – Szeged, Gondolat – Pompeji 2007, 205-227)

Aristotle on sentence types and forms of speech. Acta Ant. Hung. 45 (2005) 143-152.

Das Gedicht des Aristoteles auf Areta an Hermias von Atarneus (PMG 842). Acta Ant. Hung. 44 (2004), 5-20.

The uses of Progymnasmata: The case of “refutation” and Dio’s Trojan oration. Acta Ant. Hung. 41 (2001) 25-34.

Lyric genres in Aristotle’s Poetics. Acta Ant. Hung. 38 (1998) 27-39.

Iudicium docti indoctique. Acta Ant. Hung. 34 (1993) 103–37.

Cicero a szónoklatok hozzáértő és laikus közönségéről. Antik Tanulmányok 37 (1993) 62–73.

Kritikai szövegkiadás

Ungvárnémeti Tóth László “Görög versei: magyar tolmácsolattal”. In: Ungvárnémeti Tóth László művei. Szerk. Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila. Budapest, Balassi Kiadó, 2008.


Előadások

Cicero: Brutus 188-200. Oxford, Merton College, 1992.

Cicero a szónoklatok hozzáértő és laikus közönségéről. Ókortudományi Társaság, Budapest, 1992.

Rhetorical Argumentation in Ovid: Tristia II. Universiteit van Amsterdam, 1994.

Declamation in the Late First Century B.C. Universiteit van Amsterdam, 1994.

Ovidius védőbeszéde. Ókortudományi Társaság, Bp., 1996.

Militat omnis amans - Ovidius: Amores I 9.  Hagyomány és újítás (ELTE-Universität Heidelberg), Budapest, 1996.

Figures of Style. 2. Finn-magyar ókortudományi konferencia, Helsinki, 1998.

Seneca in the Declamation Schools. Hereditas Romana, Debrecen, 1998.

The Aristotelian katharsis. Das antike Drama und seine Rezeption in Mittelalter und Neuzeit, Budapest, 1998.

A Classification of  Kinds of Speech in Aphthonius' Commentators. Fédération Internationale des Études Classiques konferenciája, Kavala, 1999.

The Uses of Progymnasmata: The Case of Refutation. In memoriam Kapitánffy István, Budapest-Piliscsaba 1999.

Aristotle on Non-Propositional Sentences. International Society for History of Rhetoric konferenciája, Amsterdam, 1999.

Das Gedicht des Aristoteles auf Areta an Hermias von Atarneus. Hymnus in der Antike und Mittelalter, Bécs, 2000.

Der Frieden des Theramenes.  Antike Historiographie und ihre Rezeption, Budapest, 2002.

Teaching of classical languages in Hungary. International conference on Classical Studies, Athén–Delphoi, 2003.

A görög tragédia hatása Kertész Imre műveire. VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004.

Lysias 17. beszéde. Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, 2003.

Aristotle on types of speech. Univerza Ljubljana, 2004.

Horaz: Satire II.1. Polemik, Parodie, Satire in der griechischen und der lateinischen Literatur, Bécs, 2005.

Orpheus’ Sweat. Antonio Bonfini as Translator of Hermogenes and Philostratus. International Association for Neo-Latin Studies Congress, Budapest, 2006.

The Philostratus Corvina: Text and Image. Hellenic Colloquia, CEU, Budapest, 2006. december; Archimedes-Palimpsest, Budapest, EC, 2007.

Plato, Leges X: 907b5-910e4. Plato's Laws X, Vlasti, 2007.

Bemerkungen zum Heroikos von Flavius Philostrat. Antike Rhetorik, Ästhetik, Grammatik, und ihre Rezeption, Budapest, 2007.

The Royal Librarian’s notes. King Matthias 1458-1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, Budapest, ELTE 2008.

Ugoleto lapszéli jegyzetei. VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008.

Griechische Dichter in der Bibliothek von Matthias Corvinus. Symposium Lyrik, Bécs, 2010.

Szapphó és a többiek – Naldi Naldi De laudibus bibliothecae augustae c. költeményének értelmezéséhez. Budapest, MTA ReBaKucs, 2010.

Benedictus’ bilingual dictionary. Renaissance Society of America 2011 Meeting, Montreal, 2011.