klasszfil

Legutóbbi frissítés: 2016. 04. 28.

Kedves Hallgatók!

A Latin Tanszék

címmel rendszeres TDK-üléseket szervez.

 

Miért?

A klasszfil célja, hogy minden résztvevőnek intellektuálisan hasznos és barátságos légkörű szakmai programot nyújtson; továbbá, hogy elősegítse a hallgatók tájékozódását a szakos kurzusokon nem tárgyalt antik szövegek, értelmezési módszerek és szakirodalom bemutatása és megvitatása révén. Célunk tehát, hogy ötleteket adjunk és lehetséges irányokat mutassunk az önálló tudományos munka megkezdéséhez, továbbá rendszeres lehetőséget biztosítsunk a készülő TDK-dolgozatok megvitatására is.

 

Kinek?

Várunk minden érdeklődő alap- és mesterszakos, illetve minoros hallgatót évfolyamtól függetlenül. A klasszfil nincs kurzusként meghirdetve, a szervező tanárok és a diákok egyaránt a szabadidejükben vesznek részt rajta, és nem kell senkinek kellemetlen következményektől tartania, ha nem tudott egy alkalomra alaposan felkészülni, vagy épp nem ismert fel egy ablativus absolutust. Ahhoz természetesen, hogy a beszélgetések minél eredményesebbek és tartalmasabbak legyenek, az szükséges, hogy legalábbis a jelenlevők többsége készüljön, illetve hozzon magával gondolatokat és kérdéseket.

 

Mikor?

A 2016. tavaszi félév első ülését március 2-án 18.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében. Témája: Dobos Barna dolgozatának (Kodros király mint pásztor Velleius Paterculusnál) megvitatása. Tekintettel arra, hogy készülő dolgozatról van szó, a szöveget az érdeklődők emailben kérhetik a szerzőtől, illetve Kozák Dánieltől. 

A félév második ülését március 16-án 16.00-kor tartjuk, Kárpáti Bernadett ad elő Kavafisz-recepció és Alexandria-élmény a hatvanas-hetvenes évek magyar irodalmában, valamint elolvassuk Ausonius 37. epigrammáját (De nomine cuiusdam Lucii sculpto in marmore) és annak párjaként Kavafisz Athür havában című versét (a két vers letölthető innen).

A félév harmadik ülését március 30-án 18.00-kor tartjuk, Nemes Szilvia ad elő (Jogi szaknyelv Ovidius Metamorphosesének 1. énekében). Az előadás handoutja letölthető innen.

A félév negyedik ülését május 4-én 18.00-kor tartjuk, Korompay Eszter ad elő (Átváltozások Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényében), továbbá elolvassuk Seneca 86. levelét Scipio Africanus liternumi villájában tett látogatásáról. Letölthető a tárgyalásra kerülő Ransmayr-részlet és a Seneca-levél (melynek első 12 caputjáról fogunk beszélgetni).

 

Az olvasandó szövegeket és a kapcsolódó kommentárokat, szakirodalmat elérhetővé tesszük ebben a mappában.

A korábbi félévek programja itt olvasható.

 

Minden érdeklődőt várnak tehát a szervezők:
Kozák Dániel és Krupp József