Klasszfil (Archívum)

Legutóbbi frissítés: 2018. 03. 18.

2017. őszi félév

A 2017. őszi félév első ülését október 2-án 17.00-kor tartjuk az F épület 234-es termében. Ez alkalommal Luciano César Garcia Pinto (Universidade Federal de São Paulo) Entelecheia and philology című előadását hallgatjuk meg. 

A félév további ülésein az Idősebb Seneca Controversiae című művének részleteit olvassuk és beszéljük meg. A szöveg letölthető innen (Hakanson Teubner-kiadásában) vagy innen (Winterbottom kétnyelvű Loeb-kiadásában).

A félév második ülését október 16-án 18.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében, témája: Controversiae 1.1-7.

A félév harmadik ülését november 13-án 18.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében, témája: Controversiae 1.8-24.

A félév negyedik ülését november 27-én 18.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében.

2016. tavaszi félév

A 2016. tavaszi félév első ülését március 2-án 18.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében. Témája: Dobos Barna dolgozatának (Kodros király mint pásztor Velleius Paterculusnál) megvitatása. Tekintettel arra, hogy készülő dolgozatról van szó, a szöveget az érdeklődők emailben kérhetik a szerzőtől, illetve Kozák Dánieltől. 

A félév második ülését március 16-án 16.00-kor tartjuk, Kárpáti Bernadett ad elő Kavafisz-recepció és Alexandria-élmény a hatvanas-hetvenes évek magyar irodalmában, valamint elolvassuk Ausonius 37. epigrammáját (De nomine cuiusdam Lucii sculpto in marmore) és annak párjaként Kavafisz Athür havában című versét (a két vers letölthető innen).

A félév harmadik ülését március 30-án 18.00-kor tartjuk, Nemes Szilvia ad elő (Jogi szaknyelv Ovidius Metamorphosesének 1. énekében). Az előadás handoutja letölthető innen.

A félév negyedik ülését május 4-én 18.00-kor tartjuk, Korompay Eszter ad elő (Átváltozások Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényében), továbbá elolvassuk Seneca 86. levelét Scipio Africanus liternumi villájában tett látogatásáról. Letölthető a tárgyalásra kerülő Ransmayr-részlet és a Seneca-levél (melynek első 12 caputjáról fogunk beszélgetni).

2015. őszi félév

A 2015. őszi félév első ülését szeptember 16-án 17.00-kor tartjuk az F épület 217-es termében. Napirendi pontok: 1. A félév programjának (időpontok, témák, előadók) egyeztetése, 2. A heidelbergi nyári egyetemen ("mezőgazdaság és irodalom az antik Rómában") résztvevők beszámolója. Elolvassuk és megbeszéljük továbbá a nyári egyetemen is tárgyalt ifj. Plinius-levelet (3.19). A levél szövegét szokás szerint megtalálják itt.

A félév második ülését október 7-én 17.00-kor tartjuk, Kárpáti Bernadett ad elő a Petronius-fordításokról, különös tekintettel Csehy Zoltán tavaly megjelent "hexameteres magyarítására" (a fordító saját megfogalmazása). Letölthető a példaként választott szövegrész ("A három felajánlás") latinul, három fordításban (Horváth István Károly, Faludy György, Csehy Zoltán), és két recenzió a Csehy-fordításról.

A félév harmadik ülését október 21-én 17.00-kor tartjuk, Nemes Szilvia ad elő a vir bonus definíciójáról Cato De agriculturájában. Letölthetők az előadásban tárgyalt szövegek.

A félév negyedik ülését november 4-én 17.00-kor tartjuk, melyen Hegyi W. György tart szemináriumot a római értékfogalmakról és a köztársaság működéséről. Kérjük, hogy mindenki előre olvassa el Plautus Trinummusának 1028-1058. sorait (és főbb vonalakban tekintse át a darab cselekményét), és Lucilius "virtus-fragmentumát"; a szövegekletölthetők a szokott helyről.

A félév ötödik ülését november 25-én 17.00-kor tartjuk, melyen Németh Attila tart szemináriumot "Lucretius a színekről" címmel. A tárgyalásra kerülő szöveg: De rerum natura 2.730-841; ezen belül a 748-756., illetve 817-825. sorokat fogjuk latinul is közösen elolvasni. A teljes szövegrész latin szövege és az angol Loeb-fordítás, valamint a Bailey-féle kommentár letölthető a szokott helyről.

2015. tavaszi félév

február 18.
A római szerelmi elégia műfaji jellegzetességei
(Propertius I. 3)

március 4. 
Germanicus gyilkosa vagy Tiberius áldozata? A Piso-per és forrásai
(Tacitus Annalese és a senatus consultum de Cn. Pisone patre)

Készülni a következőképpen érdemes: először is olvassák el Tacitus Annalesének vonatkozó szakaszait magyarul (II. könyv 43, 55, 57-58, 68-81 és III. könyv 10-19), hogy a történeti kontextus világossá (pontosabban: tacitusi módon homályossá...) váljon, s csak ezután nézzék a feltöltött dokumentumokat: vessenek egy pillantást a szöveg felépítésére, majd olvassák el a nem egész két oldalt kitevő válogatott részleteket. De feltöltöttük természetesen a szöveg egészét is (latin-angol kétnyelvű kiadásban), továbbá a részletes kommentárral ellátott német szövegkiadást.

március 18.
Jelentés és intenció viszonya egy latin kifejezés tükrében 
(Andreas Zanker Expressions of Meaning and the Intention of the Text című tanulmánya)

szokásos helyen megtalálják Zanker fenti tanulmányát: azt javasoljuk, hogy olvasásakor készítsenek vázlatot a gondolatmenetről, ami aztán segítheti a tanulmányról való beszélgetést. Feltöltöttük a szerző egy másik, hasonló témájú tanulmányát is (The Meanings of "Meaning"...) - akinek van kedve és ideje, ebbe is belenézhet!

április 15. 
Az epikus pajzsleírások recepciója a 20. századi költészetben 
(Homéros Iliasa, Vergilius Aeneise és W. H. Auden versei: The Shield of Achilles és Secondary Epic)

Ez alkalommal két Auden-verset fogunk elolvasni és megbeszélni (The Shield of Achilles és Secondary Epic): megtalálják őket a szokásos helyen - magyar műfordítása sajnos csak az előbbinek van. Érdemes természetesen újra elolvasni magyarul a homérosi és a vergiliusi pajzsleírást is (Ilias 18.478-613, Aeneis 8.608-731)!