Dr. habil. Adamik Béla

Legutóbbi frissítés: 2017. 12. 18.
Beosztás: egyetemi docens
Szoba: MúK 4/F, 206
Telefon: +36 1 411-6500 / 5380
Email: adamik.bela@btk.elte.hu
Fogadóóra: Előzetes email-egyeztetés alapján


Kutatási terület

  • A latin nyelvészet és nyelvtörténet, vulgáris latin, a latin feliratok nyelve és dialektológiája, nyelvpolitika a római birodalomban.
  • Kapcsolódó projektek, kutatási ösztöndíjak: NKFI K 124170 (2018-2021) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz; MTA ‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport (MTA NyTI, 2015-2020); OTKA K 108399 (2014-2017) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 3. szakasz (http://lldb.elte.hu/); OTKA K 81864 (2010-2013) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz (http://lldb.elte.hu/); OTKA K 62032 (2006-2009) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” (http://lldb.elte.hu/); MTA NyTI Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíj (2007 tavaszi szemeszter) „A latin nyelv és használatának története”; OTKA F 037798 (2002-2005) A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban; AMFK (MZFK) Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2004-2005) „Nyelvpolitika és bilingvizmus a Római Birodalomban”; MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (2001-2004) "Tanulmányok a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez".

Szakmai önéletrajz

munkahelyek:

2010-től docens, ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék

2001-től adjunktus, ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Nyelv és Irodalom Tanszék

1995-től tanársegéd, ELTE BTK Latin Nyelv és Irodalom Tanszék

1994-95 tanársegéd, ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék
 

Tanulmányok:

ELTE BTK Ókortudományi doktori iskola 1994-1997

ELTE BTK Ógörög nyelv és irodalom szak 1992-1996

ELTE BTK Latin nyelv és irodalom szak 1989-1994.

1993 október - 1994 január, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie (a Peregrinatio-alapítvány ösztöndíjasaként.)

 

Tudományos fokozat:

2000 PhD (ELTE) Irodalomtudomány („Tanulmányok a latin nyelv külső történetéhez a Római Birodalom keleti felében. A constantinopolisi latin anyanyelvű népesség problematikája” Kézirat, Budapest 1999)
 

Habilitáció:

2009, Habilitált doktori cím (ELTE), Nyelvtudomány ( „A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig” Kézirat, Budapest 2009)

 

Országos testületekben folytatott tevékenység:

2003-tól az Ókortudományi Társaság számvizsgáló bizottságának tagja, 2009-től kincstárnoka

2001-től az MTA  köztestületi tagja (Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya)

1998-tól az Ókortudományi Társaság „Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenye” szervezőbizottságának tagja

2014-től az Antik Tanulmányok szerkesztőbizottságának tagja

 

Nemzetközi szakmai szervezeti tagság:

2014-től a Société Internationale pour l’Étude du Latin Vulgaire et Tardif tagja, 2016-tól alelnöke


Válogatott publikációs lista

Az idegen nyelvű tanulmányok letölthetők innen: https://elte.academia.edu/BélaAdamik

A magyar nyelvű tanulmányok letölthetők lejjebb a Csatolt dokumentumoknál!

- Zur Problematik der Akzentqualität im klassischen Latein. GRAECO-LATINA BRUNENSIA 18 (2013) 3-22.

- In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. In: Biville Fr, Lhommé M.-K., Vallat D. (szerk.) Latin vulgaire - latin tardif IX.: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Lyon 2012. pp. 123-139

- A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest 2009.

- Remarks on the Changes of Consonantism in Pannonian Latinity as Evidenced by the Inscriptions. in: Latin vulgaire - latin tardif VIII. Actes du VIIIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Oxford, 6 - 9 septembre 2006. Éd. par R Wright. Hildesheim 2008,  103-111.

- Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Budapest 2006.

- Tres bybliothecas habeo, unam Graecam, alteram Latinam. Textkritische, philologische und soziolinguistische Interpretation von Petrons Satyricon 48, 4. AAntHung 45, 2005, 133-142.

- Offizielles Kommunikationssystem und Romanisierung. in: Latin vulgaire - latin tardif VII. Actes du VII ème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Sevilla 2006, 17-29.

- „Fehlerhafte” lateinische Inschriften aus Pannonien. in: Latin et langues romanes. Études de linguitique offertes à József Herman à son 80ème anniversaire. Tübingen 2005, 257-266.

- Die etymologische Herleitung des Namens Latium. in:  Proceedings  of the12th International Colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 9-14 June 2003. Roma 2005, 189-198.

- Die verlorene Romanität in Mösien, Thrakien und Pannonien. in: Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen. 1. Berlin - New York 2003, 675-683.

 - Zur Problematik lateinischsprachiger Bevölkerung in Konstantinopel. Das Zeugnis der lateinischen Texte in dem Werk De cerimoniis aulae Byzantinae des Kaisers Konstantin VII. Porphyrogennetos. in: Latin vulgaire - latin tardif VI. Actes du VIe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Hildesheim 2003, 201-218

- Bemerkungen zur Problematik "Latein in Byzanz". Über die lateinischsprachige Bevölkerung von Konstantinopel. in: Latin vulgaire - latin tardif V. Actes du Ve Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Heidelberg 1999, 69-79.

- Das sog. Carmen contra paganos. AAntHung 36 (1995) 185-233.


Előadások

Konferenciarészvételek előadástartással:

International Colloquium on Latin Linguistics: 1995 Eichstätt, 2001 Amszterdam, 2003 Bologna, 2005 Brüsszel, 2007 Erfurt, 2009 Innsbruck, 2011 Uppsala, 2013 Róma, 2015 Toulouse, 2017 München;

Colloque international sur le latin vulgaire et tardif: 1997 Heidelberg, 2000 Helsinki, 2003 Sevilla, 2006 Oxford, 2009 Lyon, 2012 Bergamo, 2014 Oviedo, 2016 Uppsala;

First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7-8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Second International Workshop on Computational Latin Dialectology, March 30-31, 2017, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Magyar Ókortudományi Konferencia: 2000 Pécs, 2002 Piliscsaba, 2004 Budapest, 2006 Debrecen, 2008 Szeged, 2010 Pécs, 2012 Piliscsaba, 2014 Budapest, 2016 Debrecen;

Nyelvelmélet és dialektológia 3 Műhelykonferencia (PPKE BTK, 2014. november 18-19).

Nyelvelmélet és kontaktológia 3 Műhelykonferencia (PPKE BTK, Budapest, 2015. november 17-18).

Nyelvelmélet és diakrónia 3 - Műhelykonferencia (PPKE BTK, Budapest, 2016. november 22-23.).

Bonae memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial”; Symposium zur Sprachwissenschaft der lateinischen Inschriften: 2008 Budapest

Symposium Narratologie und Erzähltechnik, 7-8 November 2013 Budapest

Symposium Lyrik, 1.–3. Juli 2010, Wien

Symposium Antike Ästhetik, Poetik, Rhetorik und ihre Rezeption, 5.-8. Dezember 2007 Budapest

Symposium Polemik, Parodie, Satire in der griechischen und der lateinischen Literatur; 4.-7. Juli 2005 Bécs;

Bollók János Emlékkonferencia; 2003 Budapest;

Konferencia Kapitánffy István emlékére; 1999 Budapest;

Soziolinguistentag, 1994 Mannheim.


Csatolt dokumentumok

CsatolmányMéret
Adamik_A palatalizáció szerepe a vulgáris latin w - β hangváltozásban_2017.pdf1.36 MB
Adamik_B_A vulgáris latin b és w fúziójának össze-függése a magánhangzóközi w kiesésével a feliratos anyag tükrében_2017.pdf1.08 MB
Adamik_B_A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján_2015.pdf1.6 MB
Adamik_B_A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain_a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja_2015.pdf834.43 kB
Adamik_B_A számítógépes latin dialektológia műhelyéből - az esetrendszer átalakulásának területi különbségei a feliratos anyag tükrében_2014.pdf845.32 kB
Adamik_B_Barbarismus nostri temporis_Sacerdos grammaticus egy vitatott helyének értelmezéséhez_2013.pdf295.86 kB
Adamik_B_A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége_AntTan_2012.pdf792.82 kB
Adamik_B_Propaganda és a latin nyelv normalizációja_2011.pdf284.78 kB
Adamik_B_Konszonáns i és vele összefüggő palatalizációk pannoniai latin feliratokon_2011.pdf556.65 kB
Adamik_B_A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig_AntTan_2010.pdf347.83 kB
Adamik_B_Hibás feliratok Pannoniából (hibatipológiai alapvetés)_2010.pdf135.51 kB
Adamik_B_Új archaikus latin felirat Satricumból_AT_2009.pdf168.44 kB
Adamik_B_A klasszikus kori latin hangsúly minősége_2008.pdf176.42 kB
Adamik_B_Romanizáció és hivatalos nyelvhasználat_2004.pdf672.69 kB
Adamik_B_Makkay_Indeurópai_Őstörténet_Recenzió_AT_46_2002_277-285.pdf127.76 kB
Adamik_B_A Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez_A iustinianusi reform_AntTan_2001.pdf120.24 kB
Adamik_B_A Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetéhez_A latin nyelv keleti dominanciájának okai a dominatus korában_AntTan_2000.pdf127.45 kB