Dr. Ferenczi Attila

Legutóbbi frissítés: 2018. 07. 11.
Beosztás: tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: MÚK 4/F, 210
Telefon: +36 1 411-6500 / 5288
Email: ferenczi.attila@btk.elte.hu
Fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint (2016 ősz)


Kutatási terület

 • a római irodalom története
 • Vergilius
 • Horatius
 • Valerius Flaccus

Szakmai önéletrajz

1986: magyar-latin szakos tanári diploma ELTE

1986 – 1998 nyelvtanár ELTE Latin Tanszék

1987: ógörög filológusi diploma ELTE

1995: bölcsészdoktori értekezés: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

1998 – 2007: adjunktus ELTE Latin Tanszék

2004: Lénárd Sándor-díj, Ókortudományi Társaság

2007: egyetemi docensi kinevezés ELTE Latin Tanszék

2010: habilitáció ELTE

2010: Marót Károly-díj, Ókortudományi Társaság


Válogatott publikációs lista

 • Valerius Flaccus és az epikus hagyomány. Budapest 2003.
 • A rejtélyes Aeneis. Párbeszédkötetek II. Budapest (L’Harmattan) 2005. (Szerk.)
 • Seneca művei III. (fordítás, szerkesztés, előszó, jegyzetek). Budapest (Szenzár) 2006.
 • Vergilius harmadik évezrede. Budapest 2010.

Tanulmányok:

 • Hagyomány és újítás – Valerius Flaccus Medeájáról. Antik Tanulmányok, 1995. 92–103.
 • Sine honore labores – Zum Virtusbegriff bei Valerius Flaccus. Philologus, 1995. 147–156.
 • Die Götter bei Valerius Flaccus. Wiener Humanistische Blätter, 1997. 47–56.
 • Ein Traum des Aeneas. Acta Antiqua, 1996. 225–233.
 • Medea – eine Heldin, in: Ratis omnia vincet II., Neue Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus, Hrsg. von U. Eigler, E. Lefevre, Zetemata 98. München, 1998. 337–347.
 • Hercules az alvilágban. Antik tanulmányok, 2000. 147–163.
 • The Double-faced Hercules of the Aeneid. Acta Classica Univ. Debreceniensis, 1999. 139–147.
 • The End of Latinus’ World. Acta Ant. 40. 2000. 93–100.
 • Some Generic Problems in Seneca’s Tragedies. Acta Ant. 41. 2001. 212–220.
 • Műfaji problémák Seneca tragédiáiban. Literatura, 2000/4. 461–469.
 • Narratologische Beobachtungen über die Argonautica. In: Françoise Spaltenstein (Hrg.) Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus. Ratis omnia vincet III. Zetemata 120, München 2004. 47–55.
 • Modernität in klassizistischem Mantel. Acta Segediensia 2006. 121–132.
 • Az Aeneis 13. éneke. In: A rejtélyes Aeneis. Szerk. Ferenczi Attila. Párbeszédkötetek II. Budapest 2005. 111–138.
 • A hagyomány béklyójában. Tacitus-fordítások a 19. és 20. században. in: Hajdu Péter, Polgár Anikó (szerk.): Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Budapest 2006. 186–200.
 • Kétértelmű narráció az Aeneisben. Literatura, 2007/4, 371–386.
 • Az egységesség problémája a Nisus és Euryalus-epizódban. (Vergilius, Aeneis 9, 176–502). Antik Tanulmányok 53 (2009) 45–59.
 • Csiky Kálmán Tacitusa in: Klasszikusok magyarul. Szerk.: Ferenczi A.–Hajdu Péter. Budapest 2009. 209–224.
 • Der Philologe am Scheideweg. Über Vergil Aeneis 6, 95f. in: P. Kelemen -- E. Kulcsár Szabó – Á. Tamás (Hg):. Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten. Heidelberg 2011. 335—345
 • Palinurus. In: Corollarium. Tanulányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Szerk.: Czerovszki Mariann, Nagyillés János. Acta Antiqua et Archaeologica. Acta Universitatis Szegediensis. Supplementum XIII. Szeged. 2010. 50–55.
 •  A római irodalom története és a derengés. Alföld  2012/2 88–93.
 • Iustum ac Tenecem. Wer beharrt worauf? (Horaz Carm. III/3) Wiener Studien. 2012. 125-140

Előadások

Belföldi konferenciákon tartott előadások:

 • A virtusfogalom Valerius Flaccusnál, Ókortudományi Társaság, Budapest, 1992.
 • Lucanus és Valerius Flaccus, I. Magyar Ókortudományi Konferencia, Visegrád 1993.
 • Hérós és tyrannos, Ókortudományi Társaság, (In honorem St. Borzsák) 1994.
 • Cacus, Ókortudományi Társaság, 1998.
 • Egy nőgyűlölő irat a XIII. századból, (In memoriam St. Kapitánffy), Budapest, 1999.
 • Seneca Agamemnonja, IV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs 2000.
 • Lukan und Tacitus, Budapest 2002. 7. Modernität in Klassizistischem Mantel. Von der Natur des Klassizismus bei Valerius Flaccus, Klassizismus und Modernität, Szeged, 2003.
 • Az Aeneis 13. éneke. Bollók János emlékkonferencia, Budapest, 2003.
 • Horatius I. 22. carmenjének értelmezése, Latintanárok Országos Továbbképzése, 2003.
 • Miért éppen az Aeneis? Ókortudományi Társaság 2004. április16. 11. Szabó Magda: A pillanat (Élő antikvitás, a magyar ókortudomány 6. országos konferenciája, Budapest 2004. május 27-29.)
 • The 13th Book of the Aeneid. IANL-konferencia, Budapest, 2006.
 • Nisus és Euryalaus. Ókortudományi Társaság 2007.
 • Vergils Bimillennium in Ungarn – Az MTA, ELTE és az Osztrák Tudományos Akadémia együttműködésében 2007.
 • Numanus Remulus és a római identitás ellentmondásai. A 8. magyar ókortudományi konferencia, Szeged. 2008.
 • Palinurus halála és a megismerés korlátai. Borzsák István emlékkonferencia. Budapest 2009. április 24.
 • Megoldás – filológusok nélkül. Antik irodalmi nyilvánosság–modern elméleti horizontok. 2009.
 • A szöveg teste. Ókortudományi Társaság 2010.
 • A római irodalom története és a derengés. Filológia, Történetiség, Nyilvánosság. ELTE 2010.
 • Horatius hangjai. Elhangzott az Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozatában, 2010.

Külföldi előadások:

 • Der Virtusbegriff bei Valerius Flaccus, Amsterdam , 1992.
 • Ein Traum des Aeneas, Heidelberg - Budapest, 1996.
 • Die Götter bei Valerius Flaccus, Bécs, 1996.
 • Medea- eine Heldin, Freiburg, 1997.
 • The Hercules-Episode of the Aeneid, Helsinki, 1999.
 • Horaz C. IV.1 als Hymnus, Bécs, 2000.
 • Narratologische Beobachtungen über die Argonautica, Lausanne, 2001.
 • Horaz: Satire I/2. Bécs 2005.
 • Horaz: Carmen III/3. Bécs 2010.