Dr. Kozák Dániel

Legutóbbi frissítés: 2016. 09. 25.
Beosztás: adjunktus
Szoba: MúK 4/F, 204
Telefon: +36 1 411-6500 / 5387
Email: kozak.daniel@btk.elte.hu
Fogadóóra: H 13:30-14:15 és Cs 13:00-13:45 (2016 ősz)


Kutatási terület

 • római irodalomtörténet
 • ezüstkori epika
 • antik Vergilius-kommentárok

Szakmai önéletrajz

2005: latin filológusi és tanári diploma
2006: ógörög filológusi és tanári diploma
2005-2008: ösztöndíjas doktori tanulmányok (ELTE-BTK Ókortudományi Doktori Program, kutatási téma: Statius Achilleise)
2011: PhD értekezés (Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében; summa cum laude minősítéssel)

2008-2010: könyvtáros, CEU-ELTE Középkortudományi Könyvtár
2010-2011: tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK Latin Tanszék (az "Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban" OTKA kutatás keretében)
2011-: tanársegéd, ELTE BTK Latin Tanszék

2005: Erasmus-ösztöndíj (UCL, Dept. Of Greek and Latin)
2007: a Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja
2014-: Bolyai Kutatási Ösztöndíj


Válogatott publikációs lista

 • Outing Venus. Textual Liaisons in De Rerum Natura 1,33–40, in: C. Deroux (ed.): Studies Latin Literature and Roman History XIII. Collection Latomus, Bruxelles, 2006, 53–65. [magyarul, rövidítve: Láthatatlan lánc. A lucretiusi Venus-himnusz és Homérosz, Ókor 4.4 (2005) 33–38]
 • A kommunikáció útja Statius Silvaejében, Ókor 9.3 (2010) 40–5.
 • "λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων ἔπος ἔχω": Literary Tradition in Nemean 3 and Statius' Achilleid, in: Carey, C. – Rawles, R. – Agócs, P. (edd.): Receiving the komos (Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplements 112), London, 2012, 73–92.
 • Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében [Függelékben Publius Papinius Statius Achilleisének prózafordításával], Ráció Kiadó, Budapest, 2012. (Borító és Bevezetés)
 • Traces of the Argo: Statius' Achilleid 1 and Valerius' Argonautica 1–2, in: G. Manuwald – A. Voigt (edd.): Flavian Epic Interactions. Trends in Classics Supplementary Volumes 21, Walter de Gruyter, Berlin-Boston, 2013, 247–266.
 • Si forte reponis Achillem: Achilles in the Ars Poetica, the Metamorphoses, and the Achilleid, in: Attila Ferenczi, Philip Hardie (szerk.) New Approaches to Horace's Ars poetica (Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici; 72), Pisa, 2014, 207-221.
 • Arany középszer és Augustus a II.10. ódában, in: Hajdu Péter (szerk.) Horatius arcai, Budapest, 2014, 111-130. (Teljes kötet)

Előadások

 • A Venus-himnusz textuális kicsapongásai (VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004)
 • A trójai háború Thukydidésnél és Statius Achilleisében (VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006)
 • Literary Tradition in Nemean 3 and Statius' Achilleid (International Conference on the Victory Ode, London, 2006)
 • Achilleus másik pajzsa – ekphrasis Statius Achilleisében (Ókortudományi Társaság, 2007)
 • What happened on Scyros? A myth in Homer and Statius' Achilleid ("Laetae segetes iterum", Telč, 2007)
 • Háborús propaganda Statius Achilleisében (VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008)
 • Szóbeli előadás és írásos közlés Statiusnál (IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2010)
 • Power and Politics in Statius' Achilleid (Celtic Conference in Classics, Edinburgh, 2010)
 • A jó, a rossz, és a könnyen érthető variáns. Egy új Statius-szövegkiadás (Filológia – nyilvánosság – történetiség, Budapest, 2010)
 • Mit kezdhetünk egy befejezetlen eposszal? Statius Achilleise (Ókortudományi Társaság, Debreceni Tagozat, 2011)
 • Secondary to whom? Statius' Achilleid, Valerius' Argonautica, and the epic tradition (Flavian Epic Interactions, London, 2011)
 • Emlékezet és (ön)reprezentáció: Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban, Debrecen, 2011)
 • (Re)designing Achilles after Horace: Reading Ars Poetica 119–122 with Ovid and Statius (International Conference on Horace's Ars Poetica, Budapest, 2012)
 • Rectius vives, Licini – filozófia és politika Horatius 2.10. ódájában (XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, ELTE, Budapest, 2014)
 • Geography and Narrative: (Not) Crossing the Ebro in Silius’ Punica (Unity and Inconsistency in Flavian Epic, ELTE, Budapest, 2014)