Mathéma konferencia


A MATHÉMA konferencia célja, hogy szereplési lehetőséget biztosítson fiatal ókorkutatóknak, segítse e jövőbeli tudós-nemzedék tagjait, hogy megismerjék egymás munkáját, valamint erősítse a klasszika-filológia képviselőinek közösségét.

A konferencia szervezői: Peszlen Dóra, Právicz Dóra

Péntek (április 25.)
ELTE BTK “I” épület 2. emelet, Bence György-terem

9.30-9.45 megnyitó
 
1. Görög irodalom
elnök: Ritoók Zsigmond
9.45-10.05 Farkas Anna: Apollónios Rhodios Argonautikájának phaiák-epizódja a homérosi eposzok tükrében
10.05-10.25 Delbó Katalin: Antik regény új köntösben? Egy szerelmi regény a XII. századból
10.25-10.45 Barta Zsolt: Pál antiókhiai beszédének textusai
 
10.45-11.00 kérdések, vita
11.00-11.15 szünet
 
2. Latin irodalom
elnök: Ferenczi Attila
11.15-11.35 Seres Dániel: Petronius: Satyricon 85–87. és 111–112. A görög kultúra paródiája
11.35-11.55 Bobay Orsolya: Antikvitáskép Ioachimus Vadianus Mela-kommentárjában és Stephanus Taurinus Stauromachiájában
11.55-12.15 Rung Ádám: Kizökkent az idő – ahogy szokott. A Rosencrantz és Guildenstern halott mint plautusi komédia
 
12.15-12.30 kérdések, vita
12.30-14.00 ebédszünet
 
3. Epigráfia és mágia
elnök: Németh György
14.00-14.20 Tóth Ibolya: Két maurja kori felirat – legkorábbi epigráfiai emlékeink Indiában?
14.20-14.40 Szabó András: Mágikus feliratú gyűrűk Pannoniában és varázsgyűrűk a görög-római forrásokban
14.40-15.00 Právicz Dóra: Jézus, a gyógyító. Gondolatok egy bizánci amulettről
 
15.00-15.15: kérdések, vita
15.15-15.30: szünet
 
4. Filozófia
elnök: Bárány István
15.30-15.50 Kovács Dániel Attila: A „creatio ex nihilo” és a bűnbeesés kapcsolata Szt. Ágoston metafizikájában
15.50-16.10 Nemeshegyi-Horvát Anna: τίκτει γάρ κόρος ὕβριν – Egy szolóni gondolat felbukkanásai Alexandriai Philónnál
16.10-16.30 Guba Ágoston: A közös előfogalmak Epiktétosz filozófiájában
16.30-16.50 Herner Máté: Az ötödik századi krisztológiai viták fogalmi kerete a khalkédóni hitvallás fényében
 
16.50-17.05: kérdések, vita
Utána: kötetlen beszélgetés
 
Szombat (Április 26.)
ELTE BTK Főépület 034-es (Kovács Máté-)terem
 
5. Ókori élet
elnök: Déri Balázs
9.30-9.50 Németh Luca: Az athéni női agora a Kr. e. 5-4. században
9.50-10.10 Nemes Szilvia: Az adásvételi szerződés egyes kérdései az egyiptomi praxis és a római jogtudomány forrásainak tükrében
10.10-10.30 Válóczi Róbert: A klasszikus indiai drámatípusok színpadi eszközei
 
10.30-10.45 kérdések, vita
10.45-11.00 szünet
 
6. Irodalom és mítosz
elnök: Bolonyai Gábor
11.00-11.20 Pártay Kata: Acontius és Cydippe levélváltása Ovidius Heroidesében
11.20-11.40 Boreczky Katalin: Kiváltságos földszülöttek?
11.40-12.00 Peszlen Dóra: Apollónios Rhodios és a mítoszok
 
12.00-12.15 kérdések, vita
12.15-12.30 konferencia zárása